ทพญ.วชิราพร อัมพรสิทธิกูล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-19.00 น.
อังคาร 10.00-19.00 น.
พุธ 10.00-19.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00-19.00 น.
อาทิตย์ 10.00-19.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.วชิราพร อัมพรสิทธิกูล
Dr. Vachiraporn Umpornsittikul
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

พ.ศ. 2559   ปริญญาโททันตแพทยศาสตร์ (ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-19.00 น.
อังคาร 10.00-19.00 น.
พุธ 10.00-19.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00-19.00 น.
อาทิตย์ 10.00-19.00 น.

หมายเหตุ :