นพ.ไตรรงค์ พัฒนาพลกรสกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.ไตรรงค์ พัฒนาพลกรสกุล
Dr. Trairong Patthanapalakonskul
ศูนย์ลดน้ำหนัก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต Southwestern University  พ.ศ. 2526

วุฒิบัตร

  • สาขา Health service management พ.ศ. 2540
  • Certificate of Anti-Aging Medicine พ.ศ. 2552

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประชุมวิชาการของ American Academy of Anti-Aging Medicine ที่ประเทศไทย , อินโดนีเซีย , สิงคโปร์ , เกาหลีใต้ , ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา
  • Chelation Therapy รุ่นที่ 5

สมาชิก/ชมรม

แพทยสภาแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านลดน้ำหนัก มากกว่า 37 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :