พญ.ทิพภาพร รงค์รุ่งเรือง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.ทิพภาพร รงค์รุ่งเรือง
Dr. Tippaporn Rongrungruang
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

  • Dermatology : Diploma of Dermatology Boston University พ.ศ. 2539
  • Advance in Aestoretic Dermatology for the new Millenium พ.ศ. 2543
  • Certificate of Training Thermage Procedure พ.ศ. 2552
  • International Congress of Aesthetic Dermatology Thailand พ.ศ. 2553
  • 41st DST Annual Meeting พ.ศ. 2559
  • Dermatological Society of Thailand

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ในการรักษาด้านผิวหนัง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ :