พญ.ฐิติญา งามมีศรี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00-19.00 น.
อังคาร 14.00-21.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ On call
เสาร์ 12.00-20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.ฐิติญา งามมีศรี
DR. THITIYA NGAMMESRI
แพทย์ศูนย์วิสัญญี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2539

  วุฒิบัตร

 • วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2543

 • การศึกษาหลังปริญญา

  สมาชิก/ชมรม

 • สมาชิกราชวิทยาลัยวิสัญญีวิทยาแห่งประเทศไทย
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 11.00-19.00 น.
  อังคาร 14.00-21.00 น.
  พุธ -
  พฤหัส 08.00-16.00 น.
  ศุกร์ On call
  เสาร์ 12.00-20.00 น.
  อาทิตย์ -

  หมายเหตุ :