พญ.ฐิติญา งามมีศรี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00-19.00 น.
อังคาร 14.00-21.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ On call
เสาร์ 12.00-20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.ฐิติญา งามมีศรี
Dr. Thitiya Ngammesri
แพทย์ศูนย์วิสัญญี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2539

วุฒิบัตร

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2543

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 11.00-19.00 น.
อังคาร 14.00-21.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00-16.00 น.
ศุกร์ On call
เสาร์ 12.00-20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :