พญ.ธาราพร รัศมีเจริญ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.ธาราพร รัศมีเจริญ
Dr. Tharaporn Russameecharoen
แพทย์ศูนย์สูติ-นรีเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2541

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2547

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :