ทพ.ธนกฤต ศุภธีรวัตร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 18.00 น.
อังคาร 10.00 - 18.00 น.
พุธ 10.00 - 18.00 น.
พฤหัส 10.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.
เสาร์ 10.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.

หมายเหตุ : หยุด วันอาทิตย์และวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน หยุด วันอังคารและวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

ทพ.ธนกฤต ศุภธีรวัตร
Dr.Thanakrit Suphatheerawatr
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

วุฒิบัตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 18.00 น.
อังคาร 10.00 - 18.00 น.
พุธ 10.00 - 18.00 น.
พฤหัส 10.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.
เสาร์ 10.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.

หมายเหตุ : หยุด วันอาทิตย์และวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน หยุด วันอังคารและวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน