ทพ.ธนกฤต ศุภธีรวัตร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 18.00 น.
อังคาร 10.00 - 18.00 น.
พุธ 10.00 - 18.00 น.
พฤหัส 10.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.
เสาร์ 10.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.

หมายเหตุ : หยุด วันอาทิตย์และวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน หยุด วันอังคารและวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

ทพ.ธนกฤต ศุภธีรวัตร
DR.THANAKRIT SUPHATHEERAWATR
ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
 • วุฒิบัตร

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การศึกษาหลังปริญญา

  สมาชิก/ชมรม

  ประสบการณ์ในการรักษา

  มีประสบการณ์ด้านทันตกรรมและการจัดฟัน

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 10.00 - 18.00 น.
  อังคาร 10.00 - 18.00 น.
  พุธ 10.00 - 18.00 น.
  พฤหัส 10.00 - 18.00 น.
  ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.
  เสาร์ 10.00 - 18.00 น.
  อาทิตย์ 10.00 - 18.00 น.

  หมายเหตุ : หยุด วันอาทิตย์และวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 ของเดือน หยุด วันอังคารและวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน