นพ.ธรรมรัตน์ หอวรรณภากร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ธรรมรัตน์ หอวรรณภากร
Dr.Thammarat Horwannapakorn
แพทย์ศูนย์หู คอ จมูก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2554

  วุฒิบัตร

 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา พ.ศ. 2562

 • การศึกษาหลังปริญญา

 • Intensive – Basic Knowledge in Sleep Medicine พ.ศ. 2563
 • สมาชิก/ชมรม

  • สมาชิกศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ -
  อังคาร -
  พุธ 08.00-17.00 น.
  พฤหัส 08.00-17.00 น.
  ศุกร์ 08.00-17.00 น.
  เสาร์ 08.00-17.00 น.
  อาทิตย์ -

  หมายเหตุ :