นพ.ธรรมรัตน์ หอวรรณภากร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ธรรมรัตน์ หอวรรณภากร
Dr.Thammarat Horwannapakorn
แพทย์ศูนย์หู คอ จมูก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2554

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา พ.ศ. 2562

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • สมาชิกศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :