นพ.ทวีชัย จันทร์เพ็ญ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-13.30 น.
อังคาร -
พุธ 09.00-16.00 น.
พฤหัส 09.00-16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-13.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.ทวีชัย จันทร์เพ็ญ
Dr. Taweechai Junpen
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534

  วุฒิบัตร

 • ประสาทศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2541

 • การศึกษาหลังปริญญา

  สมาชิก/ชมรม

 • สมาชิกราชวิทยาลัยประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 09.00-13.30 น.
  อังคาร -
  พุธ 09.00-16.00 น.
  พฤหัส 09.00-16.00 น.
  ศุกร์ -
  เสาร์ -
  อาทิตย์ 09.00-13.00 น.

  หมายเหตุ :