พญ.ธวัลรัตน์ จีรบรรเจิดชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 8.00-15.00 น. และ 20.00-08.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 8.00-15.00 น.
ศุกร์ 8.00-15.00 น.
เสาร์ 20.00-08.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : ทุกวันจันทร์ ออกตรวจศูนย์ตรวจสุขภาพ และเวลา 20.00-08.00 น. ออกตรวจแผนกฉุกเฉิน (ER)

พญ.ธวัลรัตน์ จีรบรรเจิดชัย
Dr. Tavanrat Jerabanjedchai
แพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ฉุกเฉิน

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554

  วุฒิบัตร

  การศึกษาหลังปริญญา

 • การแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย
 • สมาชิก/ชมรม

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 8.00-15.00 น. และ 20.00-08.00 น.
  อังคาร -
  พุธ -
  พฤหัส 8.00-15.00 น.
  ศุกร์ 8.00-15.00 น.
  เสาร์ 20.00-08.00 น.
  อาทิตย์ -

  หมายเหตุ : ทุกวันจันทร์ ออกตรวจศูนย์ตรวจสุขภาพ และเวลา 20.00-08.00 น. ออกตรวจแผนกฉุกเฉิน (ER)