พญ.ธนิยา ก่อวนิช

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 11.00-20.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 10.00-20.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.ธนิยา ก่อวนิช
Dr. Taniya Gorvanich
แพทย์ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาตจวิทยา พ.ศ. 2549

การศึกษาหลังปริญญา

  • Vichy Physician Dermatosurgery UCST, สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2550
  • Clinical Felloe in Dermatosurgery จาก Institute of Dermatodurgery พ.ศ. 2551 

สมาชิก/ชมรม

  • ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 11.00-20.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 10.00-20.00 น.

หมายเหตุ :