นพ.สุวัฒน์ พินิจลิขิตศักดิ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ On Call
อังคาร -
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 14.00-21.00 น.
ศุกร์ 12.30-20.30 น.
เสาร์ 10.00-18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.สุวัฒน์ พินิจลิขิตศักดิ์
Dr. Suwat Pinitlikitsak
ศูนย์วิสัญญี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร

  • สาขาวิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2541

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ด้านวิสัญญี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ On Call
อังคาร -
พุธ 08.00-16.00 น.
พฤหัส 14.00-21.00 น.
ศุกร์ 12.30-20.30 น.
เสาร์ 10.00-18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :