นพ.สุธน พิศูทธินุศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.สุธน พิศูทธินุศาสตร์
Dr. Suthon Pisuttinusart
แพทย์ศูนย์หัวใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2531

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ พ.ศ. 2537
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ พ.ศ. 2541

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :