นพ.สุริยะ วงศ์วานวัฒนา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.สุริยะ วงศ์วานวัฒนา
Dr. Suriya Wongwanwatana
ศูนย์ลดน้ำหนัก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต Southwestern University พ.ศ. 2533
  • เภสัชศาสตรบัณฑิต Southwestern University พ.ศ. 2528

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

Diplomate of Anti-Aging Medicine พ.ศ. 2553

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สภาเภสัชกรรม

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านลดน้ำหนัก มากกว่า 25 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :