นพ.สุรสิทธิ์ สุรเตวัฒน์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 07.00-16.00 น.
พุธ 07.00-16.00 น.
พฤหัส 07.00-16.00 น.
ศุกร์ 07.00-16.00 น.
เสาร์ 07.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.สุรสิทธิ์ สุรเตวัฒน์
Dr. Surasit Suratewat
ศูนย์ฉุกเฉิน

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2553

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ในการรักษาด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 07.00-16.00 น.
พุธ 07.00-16.00 น.
พฤหัส 07.00-16.00 น.
ศุกร์ 07.00-16.00 น.
เสาร์ 07.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :