พจ.ศุภชัย ชุณหสวัสดิกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

พจ.ศุภชัย ชุณหสวัสดิกุล
Dr. Supachai Chunhasawadkul
แพทย์ศูนย์ดีท็อกซ์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจี้หนาน พ.ศ. 2535
  • ปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม พ.ศ. 2558

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :