พญ.สุกัญญา รักขิตเวชสกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 11.00-19.00 น.
พุธ 13.00-21.00 น.
พฤหัส 12.30-20.30 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.สุกัญญา รักขิตเวชสกุล
Dr. Sukanya Rakkitvetsakul
ศูนย์วิสัญญี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2540

  วุฒิบัตร

 • วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2545

 • การศึกษาหลังปริญญา

  สมาชิก/ชมรม

 • ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • แพทยสภา
 • ประสบการณ์ในการรักษา

  มีประสบการณ์ด้านวิสัญญี มากกว่า 16 ปี

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ -
  อังคาร 11.00-19.00 น.
  พุธ 13.00-21.00 น.
  พฤหัส 12.30-20.30 น.
  ศุกร์ 09.00-17.00 น.
  เสาร์ 08.00-16.00 น.
  อาทิตย์ -

  หมายเหตุ :