พญ.สุกัญญา รักขิตเวชสกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 11.00-19.00 น.
พุธ 13.00-21.00 น.
พฤหัส 12.30-20.30 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.สุกัญญา รักขิตเวชสกุล
Dr. Sukanya Rakkitvetsakul
แพทย์ศูนย์วิสัญญี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2540

วุฒิบัตร

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2545

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 11.00-19.00 น.
พุธ 13.00-21.00 น.
พฤหัส 12.30-20.30 น.
ศุกร์ 09.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-16.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :