พญ.สุจิตรา ทศบวร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 12.00-20.00 น.
อังคาร 09.00-17.00 น.
พุธ 10.00-18.00 น.
พฤหัส 11.00-19.00 น.
ศุกร์ 11.00-19.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.สุจิตรา ทศบวร
Dr. Sujittra Tosborvorn
แพทย์ศูนย์วิสัญญี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2528

วุฒิบัตร

วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2534

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภา
 • ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 12.00-20.00 น.
  อังคาร 09.00-17.00 น.
  พุธ 10.00-18.00 น.
  พฤหัส 11.00-19.00 น.
  ศุกร์ 11.00-19.00 น.
  เสาร์ -
  อาทิตย์ -

  หมายเหตุ :