นพ.สุชาติ งามมงคลรัตน์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส 08.00-17.00 น.
ศุกร์ 08.00-13.00 น.
เสาร์ 08.00-12.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.สุชาติ งามมงคลรัตน์
Dr. Suchart Ngammongkolrat
แพทย์ศูนย์กุมารเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2527

  วุฒิบัตร

 • กุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2533

 • การศึกษาหลังปริญญา

 • ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
 • สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมโรคภูมิแพ้แห่งประเทศไทย
 • สมาชิก/ชมรม

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 08.00-17.00 น.
  อังคาร 08.00-17.00 น.
  พุธ 08.00-17.00 น.
  พฤหัส 08.00-17.00 น.
  ศุกร์ 08.00-13.00 น.
  เสาร์ 08.00-12.00 น.
  อาทิตย์ -

  หมายเหตุ :