นพ.สุชาย ตัณฑวิเชียร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.30-16.30 น.
อังคาร 09.30-16.30 น.
พุธ 09.30-16.30 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 09.00-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.30-16.30 น.

หมายเหตุ :

นพ.สุชาย ตัณฑวิเชียร
Dr. Suchai Tanthawichian
ศูนย์จุดซ่อนเร้น

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2535

วุฒิบัตร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา พ.ศ. 2541

การศึกษาหลังปริญญา

Obstetrics a Gynecology

สมาชิก/ชมรม

  • ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช มากกว่า 9 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.30-16.30 น.
อังคาร 09.30-16.30 น.
พุธ 09.30-16.30 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 09.00-16.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.30-16.30 น.

หมายเหตุ :