นพ.สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-17.00 น.
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 10.00-17.00 น.
ศุกร์ 11.00-17.00 น.
เสาร์ 10.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์
Dr.Somsak Chuleewattanapong
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2536

วุฒิบัตร

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง  พ.ศ. 2544

การศึกษาหลังปริญญา

  • อบรมการทำศัลยกรรมตกแต่งจมูก อเมริกา พ.ศ. 2548
  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกขากรรไกร พ.ศ. 2549
  • เยี่ยมชมการศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรที่ Chang Gung Memorial Hospital (2 เดือน) พ.ศ. 2549
  • อบรมการศัลยกรรมบนใบหน้า ไต้หวัน พ.ศ. 2550
  • เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดสดเสริมหน้าอกขั้นต้นขั้นสูงที่สิงคโปร์ พ.ศ. 2554

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-17.00 น.
อังคาร 10.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 10.00-17.00 น.
ศุกร์ 11.00-17.00 น.
เสาร์ 10.00-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :