นพ.สมนึก จิตสร้างบุญ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.สมนึก จิตสร้างบุญ
Dr. Somnuk Jitsangboon
แพทย์ศูนย์ลดน้ำหนัก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2530

วุฒิบัตร

  • โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2536
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า พ.ศ. 2548

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :