นพ.สมบูรณ์ ธรรมรังรอง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.30-17.00 น.
พุธ 09.30-17.00 น.
พฤหัส 09.30-17.00 น.
ศุกร์ 09.30-17.00 น.
เสาร์ 09.30-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.สมบูรณ์ ธรรมรังรอง
Dr.Somboon Thamrungrong
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมตกแต่งที่ไม่พึงพอใจจากที่อื่น

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2532

วุฒิบัตร

  • สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง พ.ศ. 2538

การศึกษาหลังปริญญา

  • การประชุมศัลยกรรมตกแต่งอาเซียนครั้งที่ 13 และการประชุมการผ่าตัดจำลองของสมาคมนานาชาติครั้งที่ 5 ที่เชียงใหม่ พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรหลักสูตรศัลยกรรมสดการเสริมก้นและสะโพกด้วยถุงซิลิโคนเฉพาะ ที่กรุงเทพ พ.ศ. 2550
  • การประชุมประจำปีของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทยและสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยร่วมกับ TST ที่ภูเก็ต พ.ศ. 2553
  • Head and Neck Construction and Aesthetic Sergery รพ.จุฬาลงกรณ์ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
  • ประชุมประจำปีของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยและสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

  • การผ่าตัดศีรษะและใบหน้า(เสริมจมูก , ทำตา , ดึงหน้า) และเสริมหน้าอก มากกว่า 10,000 เคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.30-17.00 น.
พุธ 09.30-17.00 น.
พฤหัส 09.30-17.00 น.
ศุกร์ 09.30-17.00 น.
เสาร์ 09.30-17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :