นพ.โสฬส ริมปิรังษี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-19.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00-19.00 น.
พฤหัส 08.00-15.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-16.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.โสฬส ริมปิรังษี
Dr. Solos Rimpirungsee
แพทย์ศูนย์ชะลอวัย,ศูนย์ดีท็อกซ์และศูนย์คีเลชั่น

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาการเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2562
 • ประกาศนียบัตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis) พ.ศ. 2563

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

 • ประกาศนียบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
 • หลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องคีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) รุ่นที่ 11 พ.ศ. 2556
 • หลักสูตรการแพทย์ทางเลือก Chelation Therapy สมาคมแพทย์คีเลชั่นไทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมคีเลชั่นแห่งประเทศไทย (CMAT)
 • สมาคมเซลล์บำบัดแห่งประเทศไทย (ACT,THAI)
 • สมาชิก Anti-Aging DPU

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิจัยศึกษาเปรียบเทียบผลการสวนล้างลำไส้ด้วยน้ำยาสมุนไพรสกัดและน้ำยากาแฟสกัดต่อการขับถ่ายอุจจาระในผู้มีภาวะท้องผูกเรื้อรัง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-19.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00-19.00 น.
พฤหัส 08.00-15.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-16.00 น.

หมายเหตุ :