พญ.สิริธิดา ลีละศิธร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-16.00 น.
พุธ 11.00-19.00 น.
พฤหัส 09.00-17.00 น.
ศุกร์ 12.00-20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.สิริธิดา ลีละศิธร
Dr. Siritida Leelasithorn
แพทย์ศูนย์วิสัญญี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2530

  วุฒิบัตร

 • วิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2533

 • การศึกษาหลังปริญญา

  สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภา
 • ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 10.00-18.00 น.
  อังคาร 08.00-16.00 น.
  พุธ 11.00-19.00 น.
  พฤหัส 09.00-17.00 น.
  ศุกร์ 12.00-20.00 น.
  เสาร์ -
  อาทิตย์ -

  หมายเหตุ :