ทพญ.ศิริเพ็ญ ศฤงคารบริบูรณ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 20.00 น.
อังคาร 09.00 - 16.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส 09.00 - 15.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.ศิริเพ็ญ ศฤงคารบริบูรณ์
Dr. Siripen Sringkarboriboon
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 1 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2538

วุฒิบัตร

  • Maxillofacial surgery certificate Mahidol University พ.ศ. 2539
  • Ph.D in Orthodontics Science Tokyo Medical and Dental University พ.ศ. 2546

การศึกษาหลังปริญญา

  • Invisalign training
  • Lingual Orthodontics training

สมาชิก/ชมรม

  • ทันตแพทยสมาคม
  • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 20.00 น.
อังคาร 09.00 - 16.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส 09.00 - 15.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :