พญ.สิรินทรา สัมฤทธิวณิชชา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 08.00-12.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจทุกวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

พญ.สิรินทรา สัมฤทธิวณิชชา
Dr.Sirintra Sumritvanitcha
ศูนย์จิตเวช

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2558

วุฒิบัตร

  • สาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ. 2563

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

  • จิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 08.00-12.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจทุกวันเสาร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน