ทพญ.สิริกุล องคนิกูล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 18.00 น.
อังคาร 09.00 - 19.00 น.
พุธ 09.00 - 18.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.สิริกุล องคนิกูล
DR. SIRIKUL ONGKANIKUL
ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2541

วุฒิบัตร

 • วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมบูรณะ) พ.ศ. 2549
 • การศึกษาหลังปริญญา

  สมาชิก/ชมรม

  ประสบการณ์ในการรักษา

 • ประสบการณ์ในการรักษาด้านทันตกรรม
 • ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 09.00 - 18.00 น.
  อังคาร 09.00 - 19.00 น.
  พุธ 09.00 - 18.00 น.
  พฤหัส -
  ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
  เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
  อาทิตย์ 09.00 - 19.00 น.

  หมายเหตุ :