ทพญ.สิริกุล องคนิกูล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00 - 19.00 น.
อังคาร 08.00 - 19.00 น.
พุธ 08.00 - 19.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00 - 19.00 น.
เสาร์ 08.00 - 19.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.สิริกุล องคนิกูล
Dr. Sirikul Ongkanikul
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2541

วุฒิบัตร

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมบูรณะ) พ.ศ. 2549

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00 - 19.00 น.
อังคาร 08.00 - 19.00 น.
พุธ 08.00 - 19.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00 - 19.00 น.
เสาร์ 08.00 - 19.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :