นพ.สาธิต วิชิตพันธุ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.สาธิต วิชิตพันธุ์
Dr. Satit Vichitbandha
ศูนย์ลดน้ำหนัก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต Lyceum-Northwestern College of Medicine 

วุฒิบัตร

Graduate Diploma in Tropical Medicine & Hygiene มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาหลังปริญญา

 • Department of Internal Medicine, University of Kentucky, Lexington, KY, under the direction of James W. Anderson M.D. พ.ศ. 2538-2540
  • Research Assistant on
   • Weight maintenance in obesity
   • Appetite-suppressing drugs in an intensive weight loss program
   • Effect of Lactobacillus acidophillus on serum cholesterol
 • Graduate Center for Toxicology, University of Kentucky, Lexington, KY, under the direction of Dr. Daret K St. Clair
  • Research Assistant on
   • Antioxidant in drug-induced cardiac toxicity
   • Antioxidant in suppression of tumor metastasis

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • OVST (Ohino Valley Society of Toxicology) พ.ศ. 2536-2540
 • Vice-president of Thai Association of Kentucky

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านลดน้ำหนัก มากกว่า 17 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00 น.
อังคาร 08.00-18.00 น.
พุธ 08.00-18.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :