นพ.สานิจ พงคพนาไกร

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.30-17.00 น.
อังคาร 10.30-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 10.30-17.00 น.
ศุกร์ 10.30-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.สานิจ พงคพนาไกร
Dr.Sanit Pongkapanakai
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาตรบัณฑิต Virgin Milagrosa University Philippines พ.ศ. 2531

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2536
  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง พ.ศ. 2538

การศึกษาหลังปริญญา

การผ่าตัดดูดไขมัน ฝรั่งเศส พ.ศ. 2543

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.30-17.00 น.
อังคาร 10.30-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 10.30-17.00 น.
ศุกร์ 10.30-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

หมายเหตุ :