ทพญ.รัตนา ธนบุญสมบัติ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 10.00 - 20.00 น.
พุธ 10.00 - 20.00 น.
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 20.00 น.
เสาร์ 10.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.รัตนา ธนบุญสมบัติ
DR. RATANA THANABOONSOMBAT
ทันตแพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2531

  วุฒิบัตร

  การศึกษาหลังปริญญา

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาศาสตร์เอ็นโดดอนต์ พ.ศ. 2533

 • สมาชิก/ชมรม

  • สมาคมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย 
  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย
  • ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  รักษารากฟัน (ENDODONTIST)

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ -
  อังคาร 10.00 - 20.00 น.
  พุธ 10.00 - 20.00 น.
  พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
  ศุกร์ 10.00 - 20.00 น.
  เสาร์ 10.00 - 20.00 น.
  อาทิตย์ -

  หมายเหตุ :