ทพญ.รัตนา ธนบุญสมบัติ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00 - 20.00 น.
พุธ 09.00 - 20.00 น.
พฤหัส 09.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 20.00 น.
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.รัตนา ธนบุญสมบัติ
Dr. Ratana Thanaboonsombat
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2531

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาศาสตร์เอ็นโดดอนต์ พ.ศ. 2533

สมาชิก/ชมรม

  • สมาคมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย 
  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00 - 20.00 น.
พุธ 09.00 - 20.00 น.
พฤหัส 09.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 20.00 น.
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :