นพ.พรหมเมศ บรรหารศุภวาท

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.พรหมเมศ บรรหารศุภวาท
Dr. Prommate Banhansupavat
ศูนย์ลดน้ำหนัก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต Southwestern University  พ.ศ. 2526

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

  • American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine year 2010

สมาชิก/ชมรม

ประสบการณ์ในการรักษา

  • มีประสบการณ์ด้านลดน้ำหนัก มากกว่า 36 ปี
  • ความเชี่ยวชาญ : ลดน้ำหนัก , Anti-Aging
  • E-mail : prormmateb@hotmail.com

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :