นพ.พรหมเมศ บรรหารศุภวาท

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.พรหมเมศ บรรหารศุภวาท
Dr. Prommate Banhansupavat
แพทย์ศูนย์ลดน้ำหนัก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต Southwestern University  พ.ศ. 2526

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

American Board of Anti-Aging and Regenarative Medicine

สมาชิก/ชมรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ความเชี่ยวชาญ : ลดน้ำหนัก , Anti-Aging
  • E-mail : prommateb@hotmail.com

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ 08.00-18.00 น.

หมายเหตุ :