พญ.เปรมวดี พิศูทธินุศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00-17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-17.00 น.
เสาร์ 08.30-16.30 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.เปรมวดี พิศูทธินุศาสตร์
Dr. Premvadee Pisuttinusart
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2531

วุฒิบัตร

 • สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) พ.ศ. 2539

การศึกษาหลังปริญญา

 • Fellow in Dermatologic Laser Surgery พ.ศ. 2540
 • Training Course : Laser , Botox , Filler , Thermage , Ulthera
 • Advanced in Laser Surgery for Asian Skin พ.ศ. 2542
 • The 6th Asian Dermatological Congress พ.ศ. 2543
 • Regional Conference in Dermatological Laser and Facial Cosmetic Surgery ประเทศฮ่องกง พ.ศ. 2545
 • Eurasian Congress in Aesthetic and Anti-Aging Medicine (ECAA พ.ศ. 2550 , 2551 , 2553 )
 • Antiaging Medicine World Congress ประเทศโมนาโค พ.ศ. 2553
 • International Congress of Aesthetic Dermatology (ICAD พ.ศ. 2553 , 2558)
 • 2nd ADS & IMSA co-workshop Botulinum Toxin Master Class พ.ศ. 2558
 • International Thai cosderm Congress on Aesthetic Medicine (ITCAM พ.ศ. 2554 , 2558 , 2559)
 • Certificate and Diploma in Aesthetic Medicine, American Academy of Aesthetic Medicine 2556
 • Aesthetic Dermatology Academy Conference พ.ศ. 2559
 • AMI Essentials (applied Anatomy Workshop) ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. 2561
 • DST Annual Meeting
 • สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  • American Academy of Aesthetic Medicine

  ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ในการรักษาด้านผิวหนัง

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 08.00-17.00 น.
  อังคาร -
  พุธ 08.00-17.00 น.
  พฤหัส -
  ศุกร์ 08.00-17.00 น.
  เสาร์ 08.30-16.30 น.
  อาทิตย์ -

  หมายเหตุ :