พญ.ประวีณา พงศ์พัฒนาวุฒิ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-19.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-13.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ 08.00-19.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.ประวีณา พงศ์พัฒนาวุฒิ
Dr. Praweena Pongpattanawut
แพทย์ศูนย์เส้นเลือดขอด
ศูนย์กำจัดขน

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2545

วุฒิบัตร

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2545

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรการรักษาเส้นเลือดขอด ออสเตรเลีย พ.ศ. 2553
  • ประกาศนียบัตรความงามจากอเมริกา (AAAM) พ.ศ. 2553
  • ประกาศนียบัตรการรักษาเส้นเลือดขอดขั้นต้นและขั้นสูง ออสเตรเลีย พ.ศ. 2553
  • สมาคมหลอดเลือดดำนานาชาติ (UIP) พ.ศ. 2552
  • ประชุมสมาคมหลอดเลือดดำออสเตรเลีย (ASM) พ.ศ. 2554
  • ประกาศนียบัตรอบรมโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง
  • ประกาศนียบัตร Workshop การรักษาเส้นเลือดขอดโดยวิธี closure fast พ.ศ. 2560
  • ประชุมสมาคมหลอดเลือดดำนานาชาติ (UIP) พ.ศ. 2562

สมาชิก/ชมรม

  • สมาคมเส้นเลือดขอดแห่งประเทศไทย
  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-19.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00-13.00 น.
เสาร์ 08.00-17.00 น.
อาทิตย์ 08.00-19.00 น.

หมายเหตุ :