ทพญ.ดร.ปราณี ฉันทวิบูลชัย

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
เสาร์ 07.30 - 20.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 15.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.ดร.ปราณี ฉันทวิบูลชัย
DR. PRANEE CHANTAVIBOONCHAI
ทันตแพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม) พ.ศ.2534

  วุฒิบัตร

 • Ph.D. in Orthodontics Science Tokyo Medical and Dental Univercity พ.ศ. 2543

 • การศึกษาหลังปริญญา

 • Invisalign Training

 • Lingual Orthodontics Training

 • Mini Implant Anchorage in Orthodontics

 • Maxillofacial Surgery in Orthodontics

 • Cleft Lip and Cleft Palate Treatment in Orthodontics

 • สมาชิก/ชมรม

 • ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

 • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  จำนวนเคส มากกว่า 10,000 เคส

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ -
  อังคาร -
  พุธ -
  พฤหัส 09.00 - 17.00 น.
  ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
  เสาร์ 07.30 - 20.00 น.
  อาทิตย์ 08.00 - 15.00 น.

  หมายเหตุ :