พญ.พงศ์รวี โอแสงธรรมนนท์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 11.00-20.00 น.
ศุกร์ 11.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.พงศ์รวี โอแสงธรรมนนท์
Dr. Pongravee Osangthamnont
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาตจวิทยา พ.ศ. 2544

การศึกษาหลังปริญญา

 • Thai Board of Dermatology, Institute of Dermatology พ.ศ. 2544
 • Certificate Training in Themage Procedure พ.ศ. 2551
 • Research fellow In Dermatology, Fujita Health University
 • Diploma in Aesthetic Medicine
 • American Academy of Aesthetic Medicine
 • Aesthetic And Corrective Annual Conference
 • 41st DST Annual Meeting 2016
 • ICAD  2016 International Congress of Aesthetic Dermatology
 • ICAD 2017 International Congress of Aesthetic Dermatology
 • The 43rd Annual Meeting of the Dermatological Society of Thailand
 • AMI Essentials (APPlied Anatomy Workshop)
 • MD Codes Visionary / Distinction

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • American Academy of Aesthetic Medicine

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านผิวหนัง มากกว่า 18 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 11.00-20.00 น.
ศุกร์ 11.00-17.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :