นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-17.00 น.
อังคาร 08.30-17.00 น.
พุธ 08.30-17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.30-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.30-17.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ
Dr.Pitch Paiboonkasemsutthi
แพทย์ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2534
  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง พ.ศ. 2539

การศึกษาหลังปริญญา

  • ศึกษาดูงาน เรื่อง ผ่าตัด Microsurgery ที่โรงพยาบาลฉางกัง ไต้หวัน (Chang Gung Memorial Hospital)
  • ศึกษาดูงานวิธีการร้อยไหมใบหน้า ประเทศฮ่องกง
  • ศึกษาวิธีเสริมหน้าผากจากแพทย์ชาวเกาหลี

สมาชิก/ชมรม

  • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-17.00 น.
อังคาร 08.30-17.00 น.
พุธ 08.30-17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.30-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.30-17.00 น.

หมายเหตุ :