นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-17.00 น.
อังคาร 08.30-17.00 น.
พุธ 08.30-17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.30-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.30-17.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ
Dr.Pitch Paiboonkasemsutthi
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมที่ไม่พึงพอใจ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2528

วุฒิบัตร

 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2534
 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง พ.ศ. 2539

การศึกษาหลังปริญญา

 • ศึกษาดูงาน เรื่อง ผ่าตัด Microsurgery ที่โรงพยาบาลฉางกัง ประเทศไต้หวัน (Chang Gung Memorial Hospital)
 • ศึกษาดูงานวิธีการร้อยไหมใบหน้า ประเทศฮ่องกง
 • ศึกษาวิธีเสริมหน้าผากจากแพทย์ชาวเกาหลีใต้

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

 • ดึงหน้า มากกว่า 5,000 ราย
 • ตัดไขมันหน้าท้อง มากกว่า 3,000 ราย
 • เสริมหน้าอก มากกว่า 4,000 ราย
 • ตา 2 ชั้น มากกว่า 20,000 ราย
 • เสริมจมูก มากกว่า 20,000 ราย
 • มีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมตกแต่ง มากกว่า 22 ปี อาทิเช่น ดึงหน้า , ตัดไขมันหน้าท้อง , เสริมหน้าอก , ตา 2 ชั้น , เก็บไขมันใต้ตา , เสริมจมูกทรงธรรมชาติ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.30-17.00 น.
อังคาร 08.30-17.00 น.
พุธ 08.30-17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 08.30-17.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.30-17.00 น.

หมายเหตุ :