นพ.พิชิต เกริกฤทธิวณิช

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 13.00-21.00 น.
อังคาร 12.00-20.00 น.
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 10.00-18.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 13.00-21.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.พิชิต เกริกฤทธิวณิช
Dr. Pichit Kroekritwanit
ศูนย์วิสัญญี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2536

วุฒิบัตร

  • สาขาวิสัญญีวิทยา พ.ศ. 2540

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ประสบการณ์ในการรักษา

  • ประสบการณ์ด้านวิสัญญี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 13.00-21.00 น.
อังคาร 12.00-20.00 น.
พุธ 09.00-17.00 น.
พฤหัส 10.00-18.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 13.00-21.00 น.

หมายเหตุ :