ทพญ.ผกาพร กาญจนรักษ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 18.00 น.
อังคาร -
พุธ 09.00 - 19.00 น.
พฤหัส 10.00 - 19.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 19.00 น.
เสาร์ 10.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.ผกาพร กาญจนรักษ์
Dr. Phakaporn Kanchanarak
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2529

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

  • Evolving conepts in implant dentistry พ.ศ. 2545
  • The science and art of esthetic indirect restorations พ.ศ. 2552
  • Advance anterior direct veneers พ.ศ. 2559
  • Next gen implant care พ.ศ. 2560
  • New strategies for restorative excellence พ.ศ. 2561

สมาชิก/ชมรม

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 18.00 น.
อังคาร -
พุธ 09.00 - 19.00 น.
พฤหัส 10.00 - 19.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 19.00 น.
เสาร์ 10.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :