ทพญ.พัชนีย์ พงศ์พียะ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 14.00 น.
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.พัชนีย์ พงศ์พียะ
DR. PATCHANEE PONGPEEYA
ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536

วุฒิบัตร

 • สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก พ.ศ. 2540
 • การศึกษาหลังปริญญา

  สมาชิก/ชมรม

  ประสบการณ์ในการรักษา

 • ประสบการณ์ในการรักษาด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 10.00 - 20.00 น.
  อังคาร -
  พุธ -
  พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
  ศุกร์ 10.00 - 14.00 น.
  เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
  อาทิตย์ 09.00 - 20.00 น.

  หมายเหตุ :