ทพญ.ภัสราภรณ์ เพ่งผล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : เฉพาะเสาร์ ที่ 1 และ 3 ของเดือน

ทพญ.ภัสราภรณ์ เพ่งผล
DR. Passaraporn Pengpol
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2530
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2536

วุฒิบัตร

ทันตกรรมขั้นหนึ่ง พ.ศ. 2530

การศึกษาหลังปริญญา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 (ทันตกรรมจัดฟัน)

สมาชิก/ชมรม

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : เฉพาะเสาร์ ที่ 1 และ 3 ของเดือน