ทพญ.ภัสราภรณ์ เพ่งผล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : เฉพาะเสาร์ ที่ 1 และ 3 ของเดือน

ทพญ.ภัสราภรณ์ เพ่งผล
DR. PASSARAPORN PENGPOL
ทันตแพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2530
 • วุฒิบัตร

 • ทันตกรรมขั้นหนึ่ง พ.ศ. 2530

 • การศึกษาหลังปริญญา

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536

 • สมาชิก/ชมรม

 • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
  อังคาร 08.00 - 17.00 น.
  พุธ -
  พฤหัส 08.00 - 17.00 น.
  ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
  เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
  อาทิตย์ -

  หมายเหตุ : เฉพาะเสาร์ ที่ 1 และ 3 ของเดือน