พญ.ปาริฉัตร หวานฉ่ำ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 12.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.ปาริฉัตร หวานฉ่ำ
Dr. Parichat Wanchum
แพทย์ศูนย์ไฮเปอร์แบริค HBO

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

  • เวชปฏิบัติ/ประกาศนียบัตรไฮเปอร์แบริคจาก WebCME,Aurora Health Care,USA พ.ศ. 2552
  • ประกาศนียบัตรการควบคุมการทำงานของเครื่องไฮเปอร์แบริค รุ่นFortius 420 จาก Oxy Health,LLC,USA พ.ศ. 2552
  • ประกาศนียบัตรคีเลชั่นบำบัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553
  • ประกาศนียบัตรการใช้เทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์) จากกรมแพทย์ทหารเรือพ.ศ. 2554
  • ประกาศนียบัตรด้านเซลล์บำบัด จากสมาคมเซลล์บำบัดไทย พ.ศ. 2559

สมาชิก/ชมรม

แพทยสภาแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 12.00-18.00 น.
พฤหัส 08.00-18.00 น.
ศุกร์ 08.00-18.00 น.
เสาร์ 08.00-18.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :