นพ.ไพบูลย์ สิริพิสุทธิ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.30 น.
อังคาร 09.00-16.30 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 09.00-16.30 น.
เสาร์ 09.00-16.30 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

นพ.ไพบูลย์ สิริพิสุทธิ์
Dr. Paiboon Siripisut
แพทย์ศูนย์สักเพื่อการรักษาและความงาม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2532
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ. 2541

การศึกษาหลังปริญญา

  • Basic and advanced training in Permanent cosmetic professionals 2001 , USA

สมาชิก/ชมรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.30 น.
อังคาร 09.00-16.30 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 09.00-16.30 น.
เสาร์ 09.00-16.30 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :