ทพญ.อรสิริ จันทนฤกษ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 11.00 - 17.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.อรสิริ จันทนฤกษ์
DR. ORNSIRI JANTANARERK
ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2539

  วุฒิบัตร

  การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2545
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตสารสนเทศศาสตร์ สถาบันทันตกรรม พ.ศ. 2557

  สมาชิก/ชมรม

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

  ประสบการณ์ในการรักษา

  มีประสบการณ์ด้านทันตกรรม มากกว่า 24 ปี

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ -
  อังคาร 11.00 - 17.00 น.
  พุธ -
  พฤหัส -
  ศุกร์ -
  เสาร์ 10.00 - 17.00 น.
  อาทิตย์ 10.00 - 17.00 น.

  หมายเหตุ :