ทพญ.อรสิริ จันทนฤกษ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 11.00 - 17.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.อรสิริ จันทนฤกษ์
Dr. Ornsiri Jantanarerk
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2539

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ พ.ศ. 2545
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมทันตสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. 2557

สมาชิก/ชมรม

  • ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 11.00 - 17.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ :