พญ.อรอุมา ศรีวานิชวิพัฒน์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-16.00 น.
พุธ 09.00-16.00 น.
พฤหัส 09.00-16.00 น.
ศุกร์ 09.00-15.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-17.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.อรอุมา ศรีวานิชวิพัฒน์
Dr. Ornouma Sriwanishvipat
ศูนย์หู คอ จมูก

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2539

วุฒิบัตร

แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา พ.ศ. 2545

การศึกษาหลังปริญญา

  • Otorhinolaryngology, Head  and Neck Surgery, Ramathibodi Hospital Mahidol Medical University, Thailand พ.ศ. 2543
  • World Congress of Branchoesophagology, Tokyo Japan พ.ศ. 2550
  • Asian Research in Rhinology, Thailand พ.ศ. 2551
  • International Conference on Oral and Maxillofacial , Shanghai , China พ.ศ. 2552
  • Certificate of Attendance , Advance Polysomnography and Snoring Course พ.ศ. 2553

สมาชิก/ชมรม

  • Fellowship in Otorhinolaryngology Head  and Neck Surgery, Mahidol University พ.ศ. 2545
  • Fellowship in Laryngology (Voice Surgery), Portland, Oregon,USA พ.ศ. 2547

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านหู คอ จมูก มากกว่า 22 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-16.00 น.
อังคาร 09.00-16.00 น.
พุธ 09.00-16.00 น.
พฤหัส 09.00-16.00 น.
ศุกร์ 09.00-15.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00-17.00 น.

หมายเหตุ :