ทพ.นิธิวุฒิ เหลืองธรรมชาติ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00 - 12.00 น.
พฤหัส 08.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 12.00 น.
เสาร์ 08.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 18.00 น.

หมายเหตุ :

ทพ.นิธิวุฒิ เหลืองธรรมชาติ
DR. Nithivoot Luengthanchat
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2559

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00 - 12.00 น.
พฤหัส 08.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 12.00 น.
เสาร์ 08.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 18.00 น.

หมายเหตุ :