พญ.นิรมล วัชระรังษี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 12.00-20.00 น.
ศุกร์ 09.00-20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ :

พญ.นิรมล วัชระรังษี
Dr. Niramol Vashrangsi
ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2536

วุฒิบัตร

 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาตจวิทยา พ.ศ. 2543
 • เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2547

 

การศึกษาหลังปริญญา

 • Certificate in Cutaneous and Laser Surgery
 • Certificate and Diploma in Aesthetic Medicine,American Academy of Aesthetic Medicine
 • Applied Antomy Workshop (AMI essential) ประเทศสิงคโปร์
 • ADS&IMSA Co-Workshop Botulinum Toxin Master Class
 • Aesthetic and Corrective Annual Meeting
 • International congress od Aesthetic Dermatology (ICAD) 
 • DST Annual Meeting
 • International Contact Dermatitis Course

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 • American Academy of Aesthetic Medicine

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านผิวหนัง มากกว่า 13 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00 น.
อังคาร 08.00-17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 12.00-20.00 น.
ศุกร์ 09.00-20.00 น.
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-16.00 น.

หมายเหตุ :