พญ.นฤมล เอื้อบุญญาวัฒน์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-17.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 07.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พญ.นฤมล เอื้อบุญญาวัฒน์
Dr. Narumon Erboonyawat
ศูนย์รังสี

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2541

วุฒิบัตร

 • สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย พ.ศ. 2547

 • ประกาศนียบัตรรังสีวินิจฉัยระบบหลอดเลือด พ.ศ. 2558

การศึกษาหลังปริญญา

 • ประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
 • ประชุมวิชาการประจำปี ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ พ.ศ. 2551
 • ประชุมวิชาการ สมาคมอัลตร้าซาวด์ พ.ศ. 2554

สมาชิก/ชมรม

 • แพทยสภาแห่งประเทศไทย
 • ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
 • รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ในการรักษา

 • ประสบการณ์ด้านรังสี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-17.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 07.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :