นพ.นเรศศักดิ์ เหล่าสงวนเอก

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-20.00 น.
อังคาร 07.00-20.00 น.
พุธ 07.00-14.00 น.
พฤหัส 07.00-13.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 07.00-16.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.นเรศศักดิ์ เหล่าสงวนเอก
Dr.Naressak Laosanguanek
แพทย์ศูนย์อายุรกรรมระบบประสาท

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2545

  วุฒิบัตร

 • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาประสาทวิทยา พ.ศ. 2551

 • การศึกษาหลังปริญญา

  สมาชิก/ชมรม

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  ตารางออกตรวจแพทย์
  วัน เวลา
  จันทร์ 07.00-20.00 น.
  อังคาร 07.00-20.00 น.
  พุธ 07.00-14.00 น.
  พฤหัส 07.00-13.00 น.
  ศุกร์ -
  เสาร์ -
  อาทิตย์ 07.00-16.00 น.

  หมายเหตุ :