นพ.กฤษฏ์ มาณะวิท

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-20.00 น.
อังคาร 12.00-20.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 07.00-13.00 น.
อาทิตย์ 07.00-15.00 น.

หมายเหตุ :

นพ.กฤษฏ์ มาณะวิท
Dr. Krit Manavid
ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2543

วุฒิบัตร

  • แพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ สาขาศัลยศาสตร์ พ.ศ. 2552

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ประสบการณ์ในการรักษา

มีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมทั่วไป มากกว่า 11 ปี

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 07.00-20.00 น.
อังคาร 12.00-20.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 07.00-13.00 น.
อาทิตย์ 07.00-15.00 น.

หมายเหตุ :