พท.โกศิล ชัยประสิทธิกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-12.00
อังคาร 08.00-12.00
พุธ 08.00-12.00
พฤหัส 08.00-12.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

พท.โกศิล ชัยประสิทธิกุล

แพทย์แผนไทย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-12.00
อังคาร 08.00-12.00
พุธ 08.00-12.00
พฤหัส 08.00-12.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :